Integritetspolicy

Privat          Företag          Manifestet

INTEGRITETSPOLICYN 


Gäller fr.o.m 2018-08-20 och tills vidare.


EventDo är noga med att skydda och respektera din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter i samband med att du använder vår plattform för att hantera bokningsdata i våra mobilapplikationer (“Tjänsten”). Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.


Du bör läsa denna integritetspolicy innan du använder Tjänsten. Genom att använda Tjänsten accepterar du denna integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.


EventDo AB, org.nr 556847-3499 (“eventDo”, “vi”, “oss”, “vår”) är personuppgiftsansvariga för den behandling av dina personuppgifter som beskrivs här. Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor eller kommentarer som rör dina personuppgifter på privacy@eventdo.se.


1. Behandlingen av personuppgifter för användare

EventDo är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som användare lämnar i samband med registreringen och användningen av Tjänsten.


När det gäller förmedlingen av Händelser till dig är det Tjänsteleverantören som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter vid upprättandet och förmedlingen av Händelser till dig. EventDo är i dessa fall personuppgiftsbiträde till Tjänsteleverantören och behandlar personuppgifterna i enlighet med Tjänsteleverantörens instruktioner.


När Händelser når användaren upphör både personuppgiftsansvaret för Tjänsteleverantören och personuppgiftsbiträdesansvaret för eventDo eftersom behandlingar för privat bruk inte omfattas av dataskyddslagstiftningen.


1. Personuppgifter som samlas in om dig

EventDo kan komma att behandla följande typer av personuppgifter om dig för att kunna erbjuda dig Tjänsten och förbättra vår service:


 • Användaruppgifter. Du måste registrera ett användarkonto för att kunna använda Tjänsten. I samband med registreringen kommer du behöva ange uppgifter om dig själv, till exempel ditt mobilnummer. Du har också möjlighet att lägga till annan information under kontoinställningar, till exempel ditt namn eller din e-postadress.


 • Bokningsinformation. Du behöver lämna ett godkännande till din Tjänsteleverantör, för att tillåta oss att inhämta information om Händelsen. Din bokningsdata kan innehålla flera typer av personuppgifter om dig, till exempel bokningstitel, tid, datum, plats och mobilnummer och annan relevant Bokningsrelaterad information.


 • Annan bokningsrelaterad information. Vi kommer att samla in annan relevant Bokningsrelaterad information om dina Händelser, till exempel om bokningen avser en bilbesiktning kan registreringsnumret för din bil framgå som en del av den informationen som Tjänsteleverantören skickar till oss.


 • Korrespondens. Vi kommer samla in personuppgifter när du kontaktar oss angående Tjänsten. Korrespondens kan innehålla användarinformation och annan relevant information som du delar med oss om dig själv. Till exempel samlar vi in relevant information om dina kontakter med vår kundsupport, såsom datum, tid, kontaktsätt och samtalsämnet. Notera att vi mottar all information som du skickar till oss. Eftersom e-post inte alltid är helt säkert, rekommenderar vi att du inte inkluderar känsliga personuppgifter i dina meddelanden till oss.


 • Kundundersökningar. Vi kan kontakta dig för att erbjuda dig att delta i digitala kundundersökningar. Om du väljer att delta, kan du bli ombedd att lämna viss information som kan innehålla personuppgifter.


 • Teknisk data. Vi samlar in teknisk information från din mobilenhet (eller dator) i samband med att du använder Tjänsten, till exempel IP-adress, webbläsartyp och version, skärmupplösning, språkinställningar, geografisk ort, operativsystem och datorplattform. Teknisk data kan också innehålla information om hur du använder Tjänsten och om du stöter på tekniska problem. Även om vi normalt sett inte använder teknisk data för att identifiera specifika personer, kan personer ibland identifieras med hjälp av den.


2. Hur dina personuppgifter samlas in

Information som du ger till oss. Merparten av alla uppgifter som eventDo samlar in om dig lämnar du själv. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på olika sätt, till exempel när du registrerar ditt användarkonto enligt ovan. Du kan alltid välja att inte lämna uppgifter till oss. En del uppgifter behövs dock för att vi kunna tillhandahålla dig Tjänsten. Om du inte ger oss dessa personuppgifter kan det innebära att du inte kan registrera ditt användarkonto, eller inte kan utnyttja alla funktioner i Tjänsten.


Information som vi samlar in om dig. Utöver den information som du lämnar till oss, kan vi även samla in och behandla information om dig från Tjänsteleverantörer. Det sker alltid ansvarsfullt med din integritet i åtanke. Till exempel använder vi ditt mobilnummer för inhämta Händelser innehållande Bokningsrelaterad data från den aktuella Tjänsteleverantören.


3. Hur dina uppgifter kommer behandlas

EventDo behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och baserat på följande rättsliga grunder:


 • För att tillhandahålla Tjänsten till dig. Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera ditt användarkonto och tillhandahålla dig Tjänsten. Till exempel används dina personuppgifter för att bekräfta din identitet när du registrerar dig för Tjänsten och teknisk data för att säkerställa att Tjänsten presenteras på bästa sätt för dig och din enhet.


 • För att registrera ditt användarkonto. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna registrera ditt användarkonto. Detta är nödvändigt för vi ska kunna ingå avtal med dig om Tjänsten.


 • För att identifiera och förmedla dina Händelser. Efter ditt godkännande, kommer vi med hjälp av ditt telefonnummer att hämta Bokningsrelaterad data om dina Händelser från Tjänsteleverantörer. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra din begäran enligt Tjänsten. Observera att du genom att ansluta dig till Tjänsten samtycker till att eventDo samlar in, lagrar, delar och analyserar känsliga personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla din begäran och tillhandahålla dig Tjänsten.


 • För att kommunicera med dig. Ditt mobilnummer, namn och din e-postadress kommer att användas för att skicka relevant information om Tjänsten till dig. Denna behandling är nödvändig för berättigade intressen, bland annat vårt intresse av att främja och maximera din användning av Tjänsten. Du kan fritt styra och stänga av och på notifieringar i dina inställningar, eller följa anvisningarna för avregistrering som framgår i dina kontoinställningar. Vi kan dock fortsätta skicka dig viktiga administrativa meddelanden, som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig Tjänsten.


 • För att tillhandahålla kundsupport. Dina personuppgifter (t.ex. användaruppgifter, teknisk data, prenumerationsdata etc.) kan användas för att utreda, svara på och lösa klagomål och problem med Tjänsten (t.ex. buggar). Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla dig Tjänsten som utlovat och för berättigade intressen, bland annat vårt intresse av säkerställa Tjänstens funktionalitet.


 • För att genomföra kundundersökningar. Ditt namn och din e-postadress kan användas för att genomföra kundundersökningar. Genom att kontinuerligt samla kvalitativ feedback från dig och andra användare kan vi få en djupare förståelse för våra användares problem och behov. Denna behandling är nödvändig för att uppnå berättigade intressen, bland annat vårt intresse av att utveckla och förbättra Tjänsten.


 • För att utveckla och förbättra Tjänsten. Vi kan komma att använda teknisk data, kundundersökningar och annan aggregerad och anonymiserad data (t.ex. bokningsdata som inte är specifikt relaterad till dig, samt utan känsliga personuppgifter) för att utveckla och förbättra Tjänsten. Detta kan till exempel innefatta felsökning, informationsanalys, utredande åtgärder, statistiska ändamål och tester (t.ex. betatester och utvärdering av nya funktioner, som ligger i linje med Tjänstens grundläggande karaktär). Till exempel kan vi samla in och utvärdera teknisk data om din användning av Tjänsten för att kunna analysera och förstå hur Tjänsten används för att göra den mer intuitiv. Denna behandling är delvis nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla dig Tjänsten men främst för att uppnå berättigade intressen, bland annat vårt intresse av att utveckla och förbättra Tjänsten och dess funktioner.


 • För att försvara våra affärsintressen och rättigheter. Vi kan komma att använda information om dig om det krävs enligt lag eller om vi anser att det är nödvändigt för att vi ska kunna försvara våra juridiska rättigheter och intressen, samt andras intressen. Detta kan till exempel behövas om ett anspråk riktas mot oss, för att uppnå regelefterlevnad eller fullgöra revisionsskyldigheter, samt för att lämna upplysningar i samband med ett förvärv, fusion eller försäljning av vår verksamhet.


4. Hur dina personuppgifter delas

Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas. Dina personuppgifter kommer inte heller att vidareförmedlas eller på annat sätt användas för andra syften än de som vi informerar dig om ovan.

EventDo jobbar för att leverera en så bra tjänst och användarupplevelse som möjligt. Det innebär att information behöver delas med:


 • Personer som arbetar hos oss. Dina personuppgifter kommer att delas med personer som arbetar hos oss, när det är motiverat. Dina personuppgifter delas bara med personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina jobb, till exempel för att ge dig kundsupport. Givetvis omfattas alla som jobbar hos oss av strikt sekretess.


 • Tjänsteleverantörer. Dina personuppgifter kan komma att delas med Tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla dig Tjänsten. EventDo delar ditt telefonnummer med Tjänsteleverantörerna i syfte att dessa ska kunna skicka Händelser till dig inom ramen för förmedlingstjänsten. Detta är nödvändigt för att Tjänsteleverantören ska kunna säkerställa att rätt person tar emot Händelsen.


 • EventDos underleverantörer samt bolag i samma koncern som EventDo. Andra bolag inom samma koncern som eventDo och av eventDo anlitade underbiträden (t.ex. kan det även finnas andra leverantörer som hjälper oss med saker som marknadsföring, e-post och liknande) kan komma att ta del av dina personuppgifter för behandling enligt de ovan angivna ändamålen. EventDo är ansvarig för att all sådan eventuell behandling av dina personuppgifter som genomförs av sådan tredje part sker enligt dataskyddslagstiftningen och endast för de ändamål som vi informerar dig om ovan.


 • När det krävs enligt lag eller för legitima syften. Ibland kan vi behöva dela med oss av dina personuppgifter till andra på grund av rättsliga förpliktelser. Till exempel när det krävs för att besvara en begäran från Polisen, tillsynsmyndighet eller andra offentliga myndigheter. Vi kan även dela dina personuppgifter om det är nödvändigt för att försvara eller förebygga bedrägerier eller i samband med en rättslig process, till exempel för att göra gällande våra allmänna villkor eller för att försvara eventDo, våra samarbetspartners, dina eller andras rättigheter


 • Transaktioner. Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till en potentiell köpare i samband med en försäljning av hela eller delar av vår verksamhet eller tillgångar. Givetvis kommer vi däremot aldrig att sälja dina personuppgifter separat till en tredje part, om du inte godkänt det.


5. Här behandlas dina personuppgifter

EventDos behandling av dina personuppgifter sker som huvudregel endast i Sverige. Det kan dock finnas vissa situationer där dina personuppgifter behandlas i annat land inom EU/EES samt i undantagsfall även i land utanför EU/EES.


Behandling av dina personuppgifter inom ramen för Tjänsten sker endast inom EU/EES. För det fall eventDo vid något tillfälle behöver använda en underleverantör med etablering i ett land utanför EU/EES kommer eventDo att vidta alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå (t.ex. med hjälp av godkända standardklausuler och Privacy Shield) jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.


6. Så länge sparas dina uppgifter

EventDo sparar dina personuppgifter så länge uppgifterna behövs för att uppfylla ändamålet som uppgifterna samlades in för. Hur länge detta är beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Vi kontrollerar regelbundet våra behov av spara uppgifter, med hänsyn till tillämpliga lagkrav.


Tills du raderar ditt användarkonto eller återkallar ditt samtycke. Normalt sett behöver vi spara merparten av dina uppgifter så länge som du har ett aktivt användarkonto i Tjänsten. Personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke (t.ex. känsliga personuppgifter) kommer raderas när du återkallar ditt samtycke, eller när ändamålet som du samtyckte till har uppfyllts.


Men ibland längre. Dina personuppgifter kan ibland sparas även efter att du har raderat ditt användarkonto eller återkallat ditt samtycke. Det gäller till exempel om och i den utsträckning vi bedömer att det är nödvändigt för att kunna försvara våra legala rättigheter, legitima intressen och andras intressen. Till exempel kan dina personuppgifter sparas längre om det krävs enligt lag, till exempel bokförings- och skattelagstiftning.


7. Cookies

Precis som många företag, använder vi “cookies” och liknande tekniker i Tjänsten. Cookies och liknande används för att spara dina kontoinställningar och kontoinformation (t.ex. namn, e-post, adress eller telefonnummer) samt för att spåra din användning av Tjänsten, i syfte att tillhandahålla dig kundsupport och för att få bättre bild på hur vi kan förbättra Tjänsten. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår Cookie Policy.


8. Förändringar i integritetspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan emellanåt behöva uppdateras för att återspegla förändringar i Tjänsten eller vår insamling och användning av dina personuppgifter. Du kommer bli informerad om några betydelsefulla ändringar görs (t.ex. via e-post), men vi rekommenderar även att du läser denna policy med jämna mellanrum för att säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar som gjorts. Vi kommer att ange längst upp i denna integritetspolicy när den senast uppdaterades.


9. Dina rättigheter

Du är alltid välkommen att kontakta eventDo per mail: privacy@eventdo.se vid frågor om personuppgiftsbehandlingen eller om du vill göra någon av dina rättigheter gällande enligt följande:


 • Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen. I så fall måste vi antingen bevisa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen, som som väger tyngre än dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som har gjorts. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.


 • Rätt att få tillgång till och flytta din data. Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter samt information om hur dessa har inhämtats, används, delas m.m. Den första kopian är gratis. Du har även rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.


 • Rätt att radera uppgifter (’rätten att bli glömd’). Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas, till exempel om en uppgift inte längre är nödvändig för syftet som den samlats in eller på annat sätt behandlats för, eller om det saknas laglig grund för att behandla uppgiften.


 • Rätt att rätta uppgifter. Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.


 • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig har rättats eller tills en invändning från dig har utretts.


 • Rätt att återkalla ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till oss. Notera dock att det inte påverkar den behandling som utförts innan återkallelsen. Normalt sett behöver du återkalla ditt samtycke genom att radera ditt användarkonto i Tjänsten. Det beror på att Tjänsten inte fungerar om du inte tillåter oss att använda känsliga personuppgifter.


Det bör känna till att andra legala rättigheter eller skyldigheter (t.ex. sekretess-, bokföring- och skattelagstiftning) kan hindra oss från att lämna ut eller överföra alla eller delar av dina personuppgifter, eller från att omedelbart radera dina uppgifter.


10. Klagomål

Du har rätt att kontakta och klaga hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.


 

Copyright © 2019 eventDo AB